Hpi 1 43 Mitsubishi Pajero 1983 Paris Dakar Rally 162